Taxaties

Soorten taxaties

Taxateurs van Noordland Taxaties voeren al sinds 1985 taxaties uit. Noordland Taxaties richt zich op taxatie van bedrijfsmatig vastgoed waarin zij door de jaren heen enorme expertise heeft vergaard. Een overzicht van de taxaties waarin Noordland Taxaties gespecialiseerd is vindt u hieronder.
Taxaties ten behoeve van:

Aankoop

U overweegt de aankoop van een bedrijfspand. Om u er van te verzekeren dat uw bieding realistisch is maar ook niet te hoog kan Noordland Taxaties een taxatie voor u uitvoeren van het object waar u een bod op zou willen uitbrengen. Dit kan op basis van een volledig taxatie waarbij u een volledig uitgewerkt taxatierapport ontvangt of op basis van een waardeverklaring waarbij de essentiële zaken worden benoemd in een beknopt rapport. U krijgt een goed beeld krijgt van het gewaardeerde object zonder een uitgebreid taxatierapport. Aan u de keus.

Verkoop

U overweegt de verkoop van een bedrijfspand. Om u er van te verzekeren dat uw vraagprijs realistisch is in de huidige markt kan Noordland Taxaties een taxatie voor u uitvoeren van het te verkopen object. Dit kan op basis van een volledig taxatie waarbij u een volledig uitgewerkt taxatierapport ontvangt of op basis van een waardeverklaring waarbij de essentiële zaken worden benoemd in een beknopt rapport. U krijgt een goed onderbouwd verkoopadvies zonder een uitgebreid taxatierapport. Aan u de keus.

Financiering

U wilt de aankoop van een bedrijfspand financieren. De bank wil dan zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op uw bedrijfspand.
Een taxatierapport dient als indicatie van de waarde van het onderpand.
Banken accepteren niet zonder meer elk taxatierapport. Zij werken met een checklist waarop vermeld staat waaraan de taxateur en het taxatierapport dienen te voldoen.
Alle banken eisen dat de taxateur van een bedrijfspand is ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Vanzelfsprekend eisen banken dat de taxateur beschikt over voldoende relevante ervaring en een goede reputatie heeft. Het lidmaatschap van de NVM is een pre.
De taxateurs van Noordland Taxaties voldoen aan als deze eisen. Onze taxaties zijn opgesteld conform de richtlijnen van de EVS en worden geaccepteerd door alle erkende geldverstrekkers en banken.

Herfinanciering

U wilt uw huidige bedrijfspand herfinancieren. De bank wil dan zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op uw bedrijfspand.
Een taxatierapport dient als indicatie van de waarde van het onderpand.
Banken accepteren niet zonder meer elk taxatierapport. Zij werken met een checklist waarop vermeld staat waaraan de taxateur en het taxatierapport dienen te voldoen.
Alle banken eisen dat de taxateur van een bedrijfspand is ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Vanzelfsprekend eisen banken dat de taxateur beschikt over voldoende relevante ervaring en een goede reputatie heeft. Het lidmaatschap van de NVM is een pre.
De taxateurs van Noordland Taxaties voldoen aan als deze eisen. Onze taxaties zijn opgesteld conform de richtlijnen van de EVS en worden geaccepteerd door alle erkende geldverstrekkers en banken.

Huurprijsvaststelling

U overweegt de verhuur van een bedrijfspand. Om u er van te verzekeren dat de door u gevraagde huurprijs realistisch is in de huidige markt kan Noordland Taxaties een taxatie voor u uitvoeren van het te verhuren object. Dit kan op basis van een volledig taxatie waarbij u een volledig uitgewerkt taxatierapport ontvangt of op basis van een waardeverklaring waarbij de essentiële zaken worden benoemd in een beknopt rapport. U krijgt een goed onderbouwd verhuuradvies zonder een uitgebreid taxatierapport. Aan u de keus.

Huurprijsherziening

U huurt of verhuurt een bedrijfspand en het einde van de huurtermijn nadert. Wat is de huurprijs die past bij het object gezien de huidige marktontwikkelingen? Zijn er nog andere zaken waarmee u rekening dient te houden alvorens u uw handtekening plaatst onder de nieuwe huurovereenkomst? Noordland Taxaties kan u hierover informeren.

Vastgoed overbrengen van ondernemingsvermogen (box 1) naar privévermogen (box 3)

U overweegt uw bedrijfspand over te hevelen van Box 1 naar Box3 vermogen? Of andersom?
U kunt hierbij denken aan een ondernemer die zijn onderneming staakt en het zakelijke vastgoed naar privé wil overhevelen. Het is belangrijk om bij dit soort transacties van tevoren goed naar de fiscale gevolgen te kijken. Het beste doet u dat samen met uw fiscaal adviseur. Die kan u precies vertellen welke voordelen én nadelen hier aan kleven.
Vaak wordt in dit soort gevallen een taxatie uitgevoerd door uw taxateur en de taxateur van de Belastingdienst. Deze taxatie wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (voorheen minnelijke waardering genoemd) die voor beide partijen bindend is. Noordland taxaties heeft veel ervaring met deze vorm van taxeren en wordt door veel accountants en fiscalisten in Noord Nederland ingeschakeld.

Successie

Op het moment dat er Successie moet worden betaald staat de waardering van het vastgoed vaak ter discussie. Een taxatie kan in dit geval voor duidelijkheid zorgen. Noordland taxaties heeft veel ervaring met deze vorm van taxeren en wordt door veel accountants en fiscalisten in Noord Nederland ingeschakeld.

Bijzonder beheer

Wanneer een onderneming langere tijd geen rente of aflossing betaalt zal het bedrijf te maken krijgen met de afdeling bij de bank die zich met bijzonder beheer bezighoudt.
Voordat een bank maatregelen neemt is het belangrijk te weten wat het vastgoed opbrengt bij een onderhandse verkoop of een mogelijke gedwongen verkoop?
Noordland Taxaties heeft jaren lange ervaring in het bepalen van de actuele waarde van bedrijfspanden in opdracht van banken. Dat gebeurt altijd op basis van een goed onderbouwd taxatierapport met goed vergelijkbare referentietransacties. Uiteraard is discretie vanzelfsprekend.

Daarnaast voeren wij regelmatig taxaties uit ten behoeve van:

Fusies

Insolventie

Onteigening

Jaarrekeningen

Interne waardering

Executoriale verkoop

Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging

 

Onze contactgegevens

Noordland Taxaties
Tolhûsleane 2
8401 GA Gorredijk 

0512 52 22 65
info@noordlandtaxaties.nl